Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica

Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica

Omogućava ulazak preko rampe bez premeštanja osobe. Kolica se u vozilu učvršćuju posebnim sistemom, tako da je prevoz potpuno siguran. Celo vozilo se prilikom ulaska i izlaska spušta na zemlju, tako da je prilagodjeno i elektro-motornim kolicima, koja su niža od «običnih». Pored korisnika kolica ima mesta za još dva pratioca i vozača. Podrazumeva se da je vozilo opremljeno klimom i svim sistemima aktivne i pasivne bezbednosti (ABS, ASR...) i da je vozač- pofesionalac! 

Čak i ako nemate svoja kolica to ne predstavlja problem –  rado ćemo Vam dati svoja odgovarajuća (pa i specijalna), u skladu sa medicinskim potrebama.

U slučaju prevoza na lekarski pregled, a u skladu sa Vašim zahtevom, obezbeđujemo asistenciju za sve vreme trajanja pregleda ili intervencije.

Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica
Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica Vozilo za pojedinačni prevoz korisnika invalidskih kolica
   
Usluge
Handycab NS

- Osoba u kolicima (vašim ili našim)

- Nepokretnih osoba u gradu, zemlji i inostranstvu

Handycab NS

- Rentiranje ortopedskih pomagala

Handycab NS
Plaćanje

- Mogućnost plaćanja na rate i na račun.