Blog

Da li kupiti ili iznajmiti pomagalo?
20. decembar, 2022

Da li kupiti ili iznajmiti pomagalo?

Savet je da se iznajmljivanje / rentiranje isplati samo ako se zna da je period korišćenja relativno kratak tj ako je u pitanju recimo operativni zahvat ili povreda/trauma sa oporavkom od mesec-dva ili su Vam kolica potrebna jednom mesečno radi nekog izlaska bolesnika iz kuće...
Zlostavljanje starih lica
1. decembar, 2022

Zlostavljanje starih lica

Nakon petnaest godina Handycab-a (i još toliko u „državnom“ zdravstvu) i nebrojeno mnogo ulazaka u tuđe domove (i živote), moramo da skrenemo pažnju na prilično raširenu pojavu zlostavljanja starih osoba...
Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?
10. novembar, 2022
Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?
Sam prvi kontakt sa obolelom-teškopokretnom osobom u velikoj meri može da olakša (ali i oteža ako niste stručni) celokupan prevoz. Zato su u poslu prevoza pacijenata ljudi-zaposleni na najvažnijem-prvom mestu!...