Blog

Iznajmljivanje invalidskih kolica: Praktična opcija za osobe sa smanjenom pokretljivošću
21. avgust, 2023

Iznajmljivanje invalidskih kolica: Praktična opcija za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Invalidska kolica igraju ključnu ulogu u olakšavanju svakodnevnog života osoba sa smanjenom pokretljivošću. Iznajmljivanje ovih kolica postaje sve popularnija opcija, pružajući praktično i pristupačno rešenje za one koji privremeno ili trajno zahtevaju pomoć pri kretanju....
Sanitetski prevoz nepokretnih pacijenata u Novom Sadu: Kvalitetna podrška na putu ka bolnici
26. jul, 2023

Sanitetski prevoz nepokretnih pacijenata u Novom Sadu: Kvalitetna podrška na putu ka bolnici

Kada se suočimo s hitnim medicinskim situacijama ili potrebom za redovnim medicinskim tretmanima, jedan od ključnih izazova može biti prevoz nepokretnih pacijenata. To je posebno važno u gradu poput Novog Sada, gde se broj stanovnika stalno povećava, a potreba za pružanjem visokokvalitetne zdravstvene podrške takođe raste...
Sanitetski prevoz u Novom Sadu: Brza i pouzdana usluga hitne medicinske pomoći
28. jun, 2023

Sanitetski prevoz u Novom Sadu: Brza i pouzdana usluga hitne medicinske pomoći

Sanitetski prevoz je ključna karika u zdravstvenom sistemu koji omogućava brzu i bezbednu transportaciju pacijenata koji zahtevaju hitnu ili planiranu medicinsku pomoć. U Novom Sadu, sanitetski prevoz igra važnu ulogu u pružanju adekvatne hitne medicinske pomoći stanovnicima i obezbeđuje transport pacijenata sa posebnim potrebama...
Istorijat novosadskog zdravstva
25. april, 2023

Istorijat novosadskog zdravstva

Istorijat novosadskog zdravstva predstavlja jednu od najvažnijih oblasti za razumevanje razvoja medicinske prakse i javnog zdravstva u ovom delu Srbije. Godine 1907, gradska vlast u Novom Sadu donela je odluku o izgradnji nove bolnice...
Nešto o istorijatu opreme i uređaja koje koristimo
20. februar, 2023

Nešto o istorijatu opreme i uređaja koje koristimo

Monitori za pacijente jesu važna medicinska oprema koja je namenjena za praćenje vitalnih funkcija – kiseonika u krvi, krvnog pritiska, srčane frekvence, EKG, pejsmejkera, telesne temperature itd...
Šta je to „EJDŽIZAM“?
6. februar, 2023

Šta je to „EJDŽIZAM“?

Savremeno društvo karakteriše demografsko starenje, procene su da će se broj starijih u periodu od 2000. godine do 2050 udvostručiti i sa 605 miliona porasti na 2 milijarde...
Da li kupiti ili iznajmiti pomagalo?
20. decembar, 2022

Da li kupiti ili iznajmiti pomagalo?

Savet je da se iznajmljivanje / rentiranje isplati samo ako se zna da je period korišćenja relativno kratak...
Zlostavljanje starih lica
1. decembar, 2022

Zlostavljanje starih lica

Nakon petnaest godina Handycab-a i nebrojeno mnogo ulazaka u tuđe domove, moramo da skrenemo pažnju na prilično raširenu pojavu zlostavljanja starih osoba...
Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?
10. novembar, 2022

Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?

Sam prvi kontakt sa obolelom-teškopokretnom osobom u velikoj meri može da olakša celokupan prevoz. Zato su u poslu prevoza pacijenata ljudi na prvom mestu!...