Nešto o istorijatu opreme i uređaja koje koristimo

  • Naslovna
  • Blog
  • Nešto o istorijatu opreme i uređaja koje koristimo
Nešto o istorijatu opreme i uređaja koje koristimo

Nešto o istorijatu opreme i uređaja koje koristimo

20. februar, 2023

PACIJENT MONITOR

Monitori za pacijente jesu važna medicinska oprema koja je namenjena za praćenje vitalnih funkcija – kiseonika u krvi, krvnog pritiska, srčane frekvence, EKG, pejsmejkera, telesne temperature itd.

Zahvaljujući stalnom monitoringu koji obezbeđuju ovi uređaji sagledava se stanje bolesnika (klinički, biohemijski, imunološki, radiološki i drugi monitoring). Na osnovu prikazanog stanja se preduzimaju adekvatne mere. Samim tim, pacijent monitori doprinose smanjenju smrtnosti prilikom transporta pacijenata.

Još je davne 1625. godine Santorio iz Venecije, uz pomoć čuvenog Galilea, objavio metode za merenje telesne temperature i merenje brzine pulsiranja sa klatnom, ali  bili su ignorisani.

Pacijent monitori su razvijeni iz uređaja koji je konstruisao Ludwig Taube 1852. godine. On je objavio prvi zapis vitalnih funkcija čoveka koje su u to vreme mogle da se prate. Kasniji monitori za pacijente dobili su i mogućnost praćenja otkucaja srca, brzine disanja i telesne temperature kao standardnih vitalnih znakova koje su nadgledali medicinski stručnjaci tog vremena.

1903 godine Willem Einthoven je dizajnirao galvanometar za merenje EKG-a, koji je pridodat monitoringu. Time su nastali monitori za pacijente kakve danas poznajemo.