Šta je to „EJDŽIZAM“?

Šta je to „EJDŽIZAM“?

Šta je to „EJDŽIZAM“?

6. februar, 2023

Savremeno društvo karakteriše demografsko starenje, procene su da će se broj starijih u periodu od 2000. godine do 2050 udvostručiti i sa 605 miliona porasti na 2 milijarde. Evropa će svakako biti najstariji kontinent sa 33,6% starijih osoba u ukupnoj populaciji, dok će u Srbiji 2050. godine 32,3% stanovnika biti starije od 60 godina.

Tvrdnje da su stare osobe “nesposobne za rad”, slabe, da su opterećenje za  zdravstveni, ali I sistem u celini, da su pretnja ekonomiji…su potpuno netačne, ali ipak opstaju i dovode do nemogućnosti izgradnje socijalne kohezije,stvarajući ujedno socijalni zid među generacijama ili “EJDŽIZAM”.

Ako ste starija osoba, učinite par koraka kako bi ste Vi sami pomogli da se ova pojava što više suzbije-budite aktivni, kontrolišite zdravlje, obrazujte se bez obzira na godine I usavršavajte veštine koje posedujete I pre svega-imajte pozitivan stav prema starenju jer istraživanja pokazuju da takve osobe žive duže od onih sa negativnim ili pasivnim stavom.