Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?

  • Naslovna
  • Blog
  • Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?
Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?

Šta je u poslu prevoza pacijenata najvažnije?

10. novembar, 2022

Iako je svaki posao  težak ako se ozbiljno radi,  prevoz pacijenata je ipak priča „za sebe“. Sam prvi kontakt sa obolelom-teškopokretnom osobom u velikoj meri može da olakša (ali i oteža ako niste stručni) celokupan prevoz. Zato su u poslu prevoza pacijenata ljudi-zaposleni na najvažnijem-prvom mestu!

Onog momenta kada vas pacijent  i  srodnici prvi put vide kad uđete na vrata MORAJU ZNATI da će o njima narednih pola sata ili narednih 2000 km brinuti ISKLJUČIVO zdravstveni radnici koji u svakom momentu ZNAJU šta je za njih najbolje i najbezbednije u skladu sa njihovom prirodom bolesti i njihovim potrebama i sve to primeniti na stručan način. Topla reč i puno uvažavanje pacijenta se podrazumevaju! Razmislite da li bi ste za malo nižu cenu dozvolili da o Vašim najmilijima u trenucima teške bolesti brinu priučeni pratioci bolesnika, portiri ili fizički radnici? Mi ne bi smo, zato je kod nas profesionalizam i stručnost na PRVOM MESTU!

Na drugom mestu je oprema-specijalna, atestirana i to od najpoznatijih svetskih proizvođača! Ne želimo da razmišljamo da li će vozilo stići na odredište bez kvara i da li će Vam u njemu biti udobno, da li će nosila izdržati Vašu težinu ili će pući na prvoj neravnini-zato koristimo isključivo fabrički urađena vozila hitne pomoći sa svim neophodnim sistemima sigurnosti i udobnosti, ali i sistemima koja obezbeđuju pacijentu sigurno medicinsko zbrinjavanje. Naša oprema za transport je atestirana na 250 kg i omogućava postizanje BILO KOJEG fiziološkog položaja koji pacijentu prija tokom transporta!